Các tin tức tài chánh nói rằng trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook sẽ tìm cách huy động 5 tỉ đôla hoặc hơn khi doanh nghiệp này hôm nay sẽ nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra thị trường.

Việc phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra thị trường thường được gọi theo cách viết tắt trong tiếng Anh là “I-P-O”

Mỗi cổ phiếu sẽ để cho người mua sở hữu một phần công ty, và giúp cho doanh nghiệp này huy động thêm vốn để mở rộng hoạt động, trả nợ hoặc thực hiện các mục tiêu khác.

Trái phiếu là một phương thức khác để huy động vốn; phương thức này cho phép công ty vẫn làm chủ sở hữu toàn bộ doanh nghiệp, nhưng số tiền huy động được sẽ là một khoản nợ và sẽ phải hoàn trả.

Công ty mạng xã hội này theo trù định sẽ nộp hồ sơ đầy đủ để đăng ký IPO trong ngày hôm nay.

Việc bán cổ phiếu thực thụ có thể sẽ bắt đầu vài tháng sau đó, và nhiều nhà phân tích ước tính giá thị trường tổng cộng của công ty này có thể lên đến 100 tỉ đôla.