Hướng dẫn sử dụng chức năng người bán của bs.com.vn
 
 
Thành viên của bs.com.vn
 

- Để có thể upload ý tưởng sáng tạo đến bs.com.vn bạn phải Đăng Ký để trở thành thành viên của chúng tôi .

- Sau khi đăng ký thành công bạn vui lòng chờ bs.com.vn kiểm tra thông tin và phản hồi lại cho bạn trong thời gian sớm nhất hoặc bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi:

 

Công ty TNHH Giải Pháp Trực Tuyến
Online Solution Co., Ltd (ESC

ĐC: 145 D3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT : (84-8) 629 44 808 - 35 12 70 79   Fax : (84-8) 62 58 14 09
Email :

--------------------o0o--------------------

NGƯỜI BÁN – SELLER/CREATIVE: Là bất cứ người nào từ sinh viên cho đến những người có chuyên môn trong ngành thiết kế, quảng cáo, hoặc bất kỳ ai có ý tưởng sáng tạo và muốn bán ý tưởng sáng tạo đó đều có thể ký gởi vào thư viện ý tưởng của bs.com.vn hoặc tham gia bidding với các Creative khác khi có yêu cầu sáng tạo của khách hàng.

Chế độ thành viên dành cho Người bán :

Người bán được tạo một tài khỏan miễn phí tại bs.com.vn. Nhưng Người bán và bs.com.vn phải kí kết một bản hợp đồng trong đó đề cập đến hai vấn đề rất quan trọng trong việc hợp tác của hai bên, đó là:

   - Vấn đề bản quyền
   - Vấn đề trách nhiệm và nghĩa vụ của Người bán khi đã đồng ý tham gia bidding những yêu cầu sáng tạo trên bs.com.vn

Những điều khỏan của bản hợp đồng này đã được trích dẫn nguyên văn trên website bs.com.vn, Người bán có thể in ra, kí tên và gửi về địa chỉ của bs.com.vn. NH sẽ ký và đóng dấu và gửi trả lại cho Người bán. Đây là tài liệu pháp lý quan trọng quy định những điều khỏan hợp tác của hai bên, cũng như là công cụ để quy chiếu khi có xảy ra tranh chấp giữa hai bên

Quyền lợi của Người bán

- Có thể post ý tưởng sáng tạo lên Gallery ảnh của bs.com.vn

- Được nhận thư mời tham gia bidding khi có một yêu cầu ý tưởng sáng tạo từ khách hàng

- Được nhận mail thông báo chi tiết về những giao dịch/trao đổi/mua bán đã thực hiện ở website bs.com.vn

- Chú ý rằng Người bán chỉ được view những ý tưởng sáng tạo của mình mà không được phép view những ý tưởng sáng tạo của người khác cũng như toàn bộ Gallery

Những vấn đề liên quan đến bản quyền :

- Một khi Người bán đã gửi ý tưởng sáng tạo lên Gallery của bs.com.vn, thì sẽ không được phép đem những ý tưởng đó đi giao dịch/trao đổi/mua bán ở những nơi khác ngoài website bs.com.vn. Ý tưởng đó sẽ thuộc bản quyền của bs.com.vn trong suốt thời gian ý tưởng đó nằm trên website bs.com.vn. Người bán có quyền không để ý tưởng đó ở Gallery của bs.com.vn bất kỳ lúc nào họ muốn, với một thông báo trước cho bs.com.vn biết.

- Người bán và bs.com.vn phải ký kết một hợp đồng đảm bảo rằng những ý tưởng sáng tạo mà Người bán post lên Gallery bs.com.vn cũng như là những ý tưởng sáng tạo mà người bán tham gia bidding khi có yêu cầu từ khách hàng đều thuộc sỡ hữu của Người bán, chứ không phải là của một bên thứ ba nào khác.

 

 

 
----------------------------